Hvad er minivådområder?

Siden 2008 har Hedeselskabet og Orbicon – i samarbejde med blandt andet Aarhus Universitet samt Skanderborg og Odder Kommune – udviklet og testet minivådområder. Konceptet bygger på, at minivådområderne skal hjælpe landbruget reducere udledningen af kvælstof og fosfor på en fleksibel og billig måde, som er skånsom for miljøet.  

Idéen med minivådområderne er at skabe en prisbillig og fleksibel metode til at fange næringsstoffer fra markdræn, inden de kommer ud i vandmiljøet, og samtidig skabe værdifulde biotoper til gavn for flora og fauna. Indtil videre har testforsøg og fuldskala-anlæg vist gode resultater, både hvad angår stofomsætning, flora og fauna og hydraulisk kapacitet.

Ved at etablere et minivådområde reduceres landmanden udledningen af betydelige mængder kvælstof (nitrat) og fosfor. Det kræver ikke de store omkostninger at etablere et minivådområde, og hvad bedre er, det kræver ikke meget plads – kun mellem 300 og 1.000 m² – afhængig af oplandets størrelse, jordbundens beskaffenhed og dyrkningsintensitet.

Se video om minivådområder her: