Hedeselskabets jubilæumslegat

Naturpleje, klimatilpasning og bæredygtighed. Det er nøgleord for fremtiden, og i forbindelse med fejringen af Hedeselskabet 150 års jubilæum i 2016 begyndte vi at uddele et årligt jubilæumslegat, hvor vi uddeler seks legater til studerendes ophold i udlandet inden for netop disse temaer.

Legatet fortsætter i 2018
Vi fortsætter uddelingerne i 2018, hvor vi har seks legater á 20.000 kroner. Søg legatet her. Der er ansøgningsfrist den 1. juli 2018.

Læs om de tidligere legatmodtagerne nedenfor.

Signe Marie Skov Vendike

Skov- og Landskabsingeniør, årgang 2018, Skovskolen.

6,5 måneders kombineret praktik- og studieophold på Faculty of Forestry, University of British Columbia (UBC) i Vancouver, Canada med særlig fokus på bæredygtig forvaltning af skov.
Læs Signes rejsebrev her

Ditlev Otto Juel Reventlow

Ph.d. inden for naturnær skovdrift og dens konsekvenser for træproduktionen. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Fire måneders studier ved Technical University of Munich i Tyskland med henblik på at undersøge effekter af naturnær skovdrift på træproduktionen.
Læs Ditlevs rejsebrev her

Benedicte Bennike Lütken

Bachelor i Naturressourcer med speciale i naturforvaltning, 2. år, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, ved Københavns Universitet.

Et halvt års studier i Australien ved University of Newcastle blandt andet for at studere, hvilken betydning bæredygtigt landbrug i New South Wales har for både kulturlandskab og naturpleje.
Læs Benedictes rejsebrev her

Tobias Carlos Tvarnø

Datalogi, 3. år, Københavns Universitet.

Et halvt års studier i Canada ved University of Waterloo. Universitetet er kendt for deres ekspertise inden for behandling af store mængder data (Big Data).
Læs interview med Tobias

Thea Schmidt Poulsen

M.Sc. Geografi og geoinformatik, 5. år, Københavns Universitet.

Et års masteruddannelse i Sustainability, Entrepreneurship and Design ved Brunel University, London.
Læs interview med Thea

Tue Emil Skydt

Byggeteknologi, 5. semester, Danmarks Tekniske Universitet.

Fire måneders studier ved Gent Universitet, Belgien, hvor der er førende eksperter inden for CFD-simulering af brande.
Læs mere om Tue her