Vandløb med grøde

Forudsætninger for beregninger i forbindelse med fremtidens vandløb

Hedeselskabet har i 2014 støttet et projekt, som skal skabe en fælles forståelse for forudsætningerne for dimensionering og vedligeholdelse af fremtidens vandløb.

De danske kommuner skal forvalte en fornuftig balance mellem aflednings- og miljøinteresser ved at fastlægge dimensioner og vedligeholdelsespraksis i vandløb. En forudsætning for dette arbejde er, at der er enighed om og tillid til de hydrauliske principper og beregningsværktøjer, der anvendes.

Hedeselskabet har i 2014 uddelt 450.000 kroner til et projekt, som skal skabe en fælles forståelse for beregningsforudsætningerne for dimensionering og vedligeholdelse af vandløb fremover. I projektets følgegruppen indgår repræsentanter fra blandt andet Danske Vandløb, Kommunernes Landsorganisation, Kommunalteknisk Chefforening og SEGES (sammenslutning af Videncentret for Landbrug og Videncenter for Svineproduktion).

Projektet gennemføres via Orbicon og forventes afsluttet i foråret 2016.