DDH Forest - en del af Hedeselskabet

Hedeselskabets Skovejerskab er samlet under navnet DDH Forest. Enheden består af vores skovejendomme i Danmark, Baltikum samt Frankrig og vores helt eller delvise ejerskab i plantageselskaber. Siden stiftelsen for 150 år siden har vi plantet og ejet, og vores forholdsmæssige ejerandele er i dag omkring 11.000 ha.

Et skridt nærmere en vandskov

Hedeselskabet og VandCenter Syd står bag en indsats, hvor målet er skabelsen af et nyt skovområde på Fyn, en såkaldt vandskov til beskyttelse af grundvandet.

Vores skove i Danmark er PEFC skovcertificeret

Ved certificeringen forpligter vi os til at drive skovene efter de kriterier og retningslinier, der gælder for bæredygtig skovdrift, ud fra økonomiske, økologiske og sociale forhold