Rådgivning

Hedeselskabets rådgivning inden for miljø, kommunalteknik, byggeri og informatik varetages af Orbicon A/S.

Orbicon er en multidisciplinær rådgiver, som har en decentral struktur med mange kontorer i Danmark. Orbicon arbejder primært inden for nedestående områder:

Byggeri

Rådgivning inden for bl.a. nybyggeri og renovering samt bygherrerådgivning.

Miljø

Rådgivning inden for bl.a. jordforurening, miljøplanlægning, arbejdsmiljø og vandmiljø.

Kommunalteknik

Rådgivning inden for bl.a. natur, forsyning, infrastruktur og klimatilpasning.

Informatik

Rådgivning, udvikling og salg af softwareydelser.