< Back to news list

Viborg har årets bedste klimatilpasningsprojekt

Viborg blev vinderen, da KTC uddelte årets innovationspris til det bedste klimatilpasningsprojekt til den rekreative bypark sØnæs.

Det er femte år i træk, KTC uddeler den kommunaltekniske innovationspris, og det skete på årsmødet den 22. oktober. I år med særlig fokus på klimatilpasningsprojekter. Formålet med prisuddelingen er at påskønne nyskabende løsninger i den kommunaltekniske sektor, til gavn for alle. KTC er er en organisation af topchefer i den kommunaltekniske sektor, og det er medlemmer, der kårer vinderprojektet.

KTC’s Innovationspris gives til ”et kommunalt innovationsprojekt, der har skabt nye og innovative resultater inden for teknik- og miljøområdet, fra administrative processer til tekniske løsninger eller nye måder at samarbejde på”.

30 projekter kæmpede om prisen, og finalefeltet bestod af sØnæs, som løb med sejren, Klimaprojekt Høje Gladsaxe og Usserød Å i Nordsjælland. Både sØnæs og Høje Gladsaxe har haft Orbicon som teknisk rådgiver.

Vi glæder os over at opleve den merværdi, byparken giver, som især er synlig på den måde, brugerne har indtaget området. Uanset vejret er der mennesker i området omkring sØnæs.

Fra problemområde til rekreativ bypark

Med sØnæs har Viborg kommune omdannet et vådt og vandlidende område til en spændende bypark i hjertet af Viborg. Her er regnvand et af elementerne, som de besøgende kan opleve og lære om.
sØnæs er en bypark med en rensedam, der kan betegnes som et miljømæssigt "kinder-æg", der består af:  
- En rekreativ bypark: Viborg Kommune har fået en flot og velbesøgt bypark med nogle spændende byrumselementer i og omkring (regn-)vandet.
- En rensedam med klimasikring: Energi Viborg Vand A/S har fået en miljømæssig og klimasikret løsning til håndtering af separat regnvand - i form af en rensedam med kapacitet til en 100-års hændelse.
- En forbedring af vandkvaliteten i Søndersø, som hidtil har modtaget urenset regnvand.

Involverede parter i sØnæs projektet:

Ingeniører og rådgivere for Energi Viborg Vand A/S: Orbicon, Viborg.
Landskabsarkitekt og rådgiver for Viborg Kommune: Møller & Grønborg.

I 2014 gik Innovationsprisen til Kommune Lemvig Kommune og deres projekt ”Le Mur”, hvor klimatilpasning, teknik og udvikling af byrum går hånd i hånd.