< Back to news list

Vækst 2: Portræt af arkitekt Helle Baker

Helle Baker er projektchef for KlimaByen Middelfart. Et klima-demonstrationsprojekt, som har indflydelse på byens kulturelle udtryk.

Den 2. juli 2011 står klart i Helle Bakers erindring. Det var den dag, Danmarks for første gang for alvor stiftede bekendtskab med et skybrud, der dengang ramte Københavnsområdet og dele af Sjælland – og der hvor det begyndte at gå op for fagfolk og politikere, at der skulle et nyt punkt på dagsordenen. Klimatilpasning.

”Den dato er skelsættende, og jeg husker det tydeligt. Jeg blev bekymret, for det var et billede på en global forandring, som også Danmark er en del af. Erkendelsen af klimaforandringernes konkrete aftryk i byernes udvikling kom gradvist derefter. Rammesat naturligvis af kommunernes klimatilpasningsplaner, der blev til i årene derefter. Der var dermed en tidsmæssig forskydning, inden de første bymæssige klimatilpasningsprojekter blev planlagt. Store projekter er jo længe undervejs, så de der blev realiseret umiddelbart efter skybruddet er født længe før, og der har man ikke forholdt sig til den problematik,” fortæller Helle Baker.

Skybruddet blev med andre ord startskuddet til, at kommuner pludselig skulle til at udforme klimatilpasningsplaner, afdække et trusselsniveau og prioritere indsatser, og dernæst implementere projekterne. Det resulterede blandt andet i et jobopslag i Middelfart, hvor de søgte en projektleder til ’Klimatilpasning gennem byudvikling - Danmark smukkeste klimatilpasning’, i dag med det lidt mere mundrette ’KlimaByen’. Et opslag som straks fangede Helle Bakers opmærksomhed, og som hun mente måtte være oprettet lige til hende. Det er stort klimaprojekt men måske i endnu højere grad en kulturforandring, som hun kan tale længe og inderligt om.

Læs hele portrættet i Vækst 2, som udkommer første uge i juni.

Som medlem modtager du Vækst direkte i postkassen.