< Back to news list

Prisvindende stenrev

Nordøst for Læsø ligger Læsø Trindel, der er et stort og fantastisk havområde. Det er også stedet for et stort naturgenopretningsprojekt, hvor 100.000 tons sten er lagt ud – projektet er døbt Blue Reef og har vundet en EU-pris for naturbevarelse.

Det er ikke længere tilladt at fiske sten ud af havet i Danmark, men det var faktisk først i år 2000, at der blev sat en stopper for det. Stenrev har en enorm betydning for havets biodiversitet – undersøgelser fra Blue Reef viser for eksempel, at der i området er udviklet otte gange mere biomasse pr. kvadratmeter end tidligere.

”Stenrev fungerer som en oase i havet. Der er et væld af små dyreplankton og krebsdyr, som er føde for små og lidt større fisk. Det er med til at skabe højere biodiversitet, føde og skjul til planter, smådyr og fisk, og når de sten forsvinder, så forsvinder dyr og planter også. Da man først blev opmærksom på stenrevets betydning, og hvor sjældne de er, havde stenfiskeriet sat sine meget markante spor, og problemet er, at stenrevene ikke reetablerer sig selv, som mange andre naturtyper gør, når bare de bliver ladt i fred. Men vi vidste bare ikke bedre,” fortæller seniorforsker Josianne Støttrup, DTU Aqua, der udfører forskning, rådgivning, uddannelse og innovation inden for bæredygtig udnyttelse og produktion af levende ressourcer i hav og ferskvand.

Orbicon har deltaget i kortlægningen og designet af Blue Reef.

Læs hele artiklen i Vækst 4-2015, som udkommer den 27. november.

Medlemmer kan høre mere om oplevelser i de danske have den 9. februar, hvor vi besøger Orbicon i Roskilde. Her vil havbiolog og erhvervsdykker Jan Nicolaisen fortælle om havets forunderlige skatte og Orbicons arbejde med det marine område.

Læs mere her.