< Back to news list

Kommentar til historisk artikel i Vækst 4-2015: Dalgas store opdyrkningsplan

Kommentar af Claus Larsen, som skrev en afhandling om hededebatten og Hedeselskabet i 2013.

Dalgas kunne have argumenteret nationalistisk for at opnå opmærksomhed om sagen, men han valgte at være mere saglig. Hans artikler kan i bagklogskabens klare lys ses, som det grundlag Hedeselskabet senere blev oprettet efter.

Modsat mange debattører i hededebatten, havde Dalgas løsningsforslag på de problemer, som hedens opdyrkning bød på, og mange af hans ideer kan man se resultatet af i dagens landbrug på heden. Faktisk var de forandringer så gennemgående, at staten i de sidste årtier har forsøgt at omgøre det som Hedeselskabet gjorde for at få heden gjort dyrkbar. Et eksempel er, at staten har rettet Skjern Å ud til den oprindelige form. Denne udretning skete som en direkte konsekvens af Dalgas’ ideer om kanalbyggeri og markvanding. Det kan derfor udledes, at Dalgas og Hedeselskabet var ekstremt effektive og succesfulde i deres forsøg på at udrydde heden til et punkt, hvor heden nu er blevet fredet.

De forfattere som har beskæftiget sig med Hedesagsdebatten, som for de flestes vedkommende har været ansat af Hedeselskabet, argumenterer alle for, at det var modtagelsen af Dalgas’ artikler, som fik ham til at oprette Hedeselskabet. Det er på baggrund af den tidligere analyse kun muligt at konkludere, at der var mange faktorer som foranledigede ham til at oprette selskabet, men at nationalisme ikke var et af dem.

Læs hele afhandlingen her.