< Back to news list

Klimaråd undsiger myten om klimaduksen Danmark

Torsdag den 26. november udkommer Klimarådets første rapport: ’Omstilling med omtanke – status og udfordringer for dansk klimapolitik’, som blandt andet viser, at Danmark er ikke langt foran i den grønne omstilling

Danmark er ikke nået meget længere end alle andre lande, når det gælder den grønne omstilling, som det ellers ofte hævdes i den offentlige debat. En ny analyse fra Klimarådet viser, at Danmark ligger i midten af en gruppe ambitiøse lande, som vi normalt sammenligner os med.

Det hævdes ofte i den danske debat, at Danmarks klimaindsats ligger langt foran alle andre lande. Begrænsningen af udledningen af drivhusgasser er den vigtigste målestok for klimaindsatsen, og derfor har Klimarådet sammenlignet den danske klimaindsats med indsatsen i ti andre såkaldt rige lande. Sammenligningen viser, at godt nok har Danmark reduceret sin udledning betydeligt, men det skyldes i høj grad lavere økonomisk vækst end i de øvrige lande og i mindre grad grøn omstilling af økonomien.

”Danmark er ikke langt foran alle andre lande med at omstille til et samfund med meget lave udledninger af drivhusgasser. Det er vigtigt at gøre sig klart, når man skal fastlægge Danmarks klimapolitiske ambitioner.” 

Peter Birch Sørensen, formand for Klimarådet

Lavere krav til grøn omstilling

Fokuserer man på det bidrag til reduktionen, der skyldes grøn omstilling, indtager Danmark en fjerdeplads ud af analysens 11 lande bag ved Storbritannien, Sverige og Holland. Dette bidrag måler evnen til at reducere drivhusgasudledningen i forhold til BNP – altså den indsats der gør, at vi kan producere mere uden at udlede flere drivhusgasser.
Den danske vækst i BNP har været lav sammenlignet med de andre lande i analysen. Den lave vækst har gjort det lettere for os at reducere drivhusgasudledningen og mindsket kravet til grøn omstilling – for eksempel i form af ændrede forbrugsmønstre eller øget brug af vedvarende energiteknologier. Den danske vækst i BNP har fra 1990 til 2012 været 1,5 pct. i gennemsnit om året, mens den fx i Sverige har været 2,0 pct.
 

Ambitiøs klimapolitik giver ikke dårlig økonomi

Årsagen til den lave økonomiske vækst i Danmark er ikke, at Danmark har ført en ambitiøs klimapolitik, som har skadet den økonomiske udvikling. Produktivitetskommissionen har påvist, at den primære årsag er en svag dynamik og dermed en dårlig udvikling i produktiviteten i de serviceerhverv, der retter sig mod hjemmemarkedet.
Fokuserer man alene på den reelle reduktion af drivhusgasser, indtager Danmark en andenplads, men det skyldes i høj grad, at Danmark har haft lav vækst.
 

Læs mere om Klimarådet