< Back to news list

Harrestrup Å – fra spildevand til biodiversitet

Orbicon er rådgivende ingeniører på opgaven om at transformere Harrestrup Å ved København fra spildevandskanal til en naturligt slyngende å. Åen løber gennem de tre kommuner, København, Rødovre og Hvidovre over en strækning på 20 kilometer, hvoraf Orbicon skal arbejde med cirka tre kilometer.

Harrestrup Å, der udspringer omkring Albertslund ved København skal genoprettes fra at være et spildeteknisk anlæg til en ren å med høj biologisk diversitet. Målet på sigt er at etablere en badestrand ved Valby Parken i Kalvebod Løbet. De øvrige succeskriterier med opgaven er, at der skabes bedre tilknytning mellem åen og Vigerslev Park i Hvidovre. Den renoverede å vil med etableringen af fladere skråningsanlæg fungere som en tilgængelig oplevelse og skabe større oplevelsesmæssig værdi i parken, Åen skal opnå en bedre funktion som faunakorridor, større biologisk mangfoldighed og bedre balance mellem rovfisk og fredfisk, bedre og mere naturlig vandløbsdynamik og en mere varieret flora. Kort sagt en park med en å fyldt med planter og dyr.

Læs mere om Harrestrup Å og tre andre projekter med vand, der enten er udført af eller under rådgivning fra Hedeselskabets datterselskaber Orbicon og HedeDanmark – i Vækst 4, som udkommer den 27. november.

Du kan hente et prøveeksemplar, som består af få udvalgte sider fra det seneste nummer her.

Som medlem modtager du Vækst fire gange om året. Du får også adgang til en række andre medlemsfordele, og det koster kun 200 kroner årligt.

Klik her for at læse mere om medlemsskabet