< Back to news list

Fuld fart på fjordhaver

I Nordjylland har de ladet sig inspirere af havhaven i Ebeltoft, og der arbejdes på haver i fire byer langs Limfjorden.

Interview med Torben Bramming Jørgensen, biolog og projektleder, Limfjordsrådet

Hvordan og hvorfor kom I i gang med projektet?

I regi af Limfjordrådet har alle kommuner i Limfjordens opland arbejdet sammen om vandmiljøprojekter, som både er et politisk og administrativt arbejde. Politikkerne vil gerne finde projekter, der kan give merværdi af miljøarbejdet for både lokale og turister. I den sammenhæng talte vi med Orbicon om havhaver, og vi fik tildelt midler fra Nordea Fonden til at udvikle et projekt. Vi har nedsat et konsortium bestående af Limfjordsrådet, Dansk Skaldyrcenter, Limfjordsmuseet og Orbicon. Ud over det brede faglige fundament, er det med til at sikre en række aktiviteter omkring muslinger, så vi også får skabt en fortælling. Det er et rigtig godt hold.

Hvad har reaktionerne været?

Det har været helt overvældende. Der er fire byer med i projekter. I Lemvig, Løgstør og Nykøbing er der ikke så mange projekter, så her er de selvfølgelig glade for nye initiativer, og også i Aalborg, hvor der i forvejen er mange tilbud, har interessen været stor. Der er ingen tvivl om, at der er en stor interesse i det nære, autentiske og bæredygtige, men det handler også om at bruge fjorden noget mere og skabe mere liv på havnearealerne. Alle fire steder har vi fået mange medlemmer, og hen over efteråret er vi begyndt etableringen af haverne som hjælper til med at skabe mere liv på havnearealerne, hvor aktiviteterne ellers er blevet færre.
Hvad betyder det for folks forhold til fjorden med sådan et projekt?
Det gør helt sikkert noget ved folks forhold til fjorden. Vi tror på, at det skaber fokus på miljøkvalitet. For Aalborgs vedkommende, kigges der mod havnebad i København og strand i Aarhus – vi vil også gerne udvikle noget i Aalborg, så vandet kan bruges i byen. Dette projekt betyder, at vi kommer et skridt længere og begynder at forholde os til det praktiske – hvad kræver det rent faktisk at have en fjordhave i byen. Selvom vandet er blevet renere, er der jo stadig spildevand at forholde sig til. Så fjordhaverne er med til at sætte fokus på, hvad det vil sige at vandet er rent.

Hvem melder sig ind i foreningen?

Det er meget bredt. Fællesnævneren er, at man har lyst til at komme ud og bruge naturen og vandet i en social sammenhæng. Derudover er der mange dagsordener, nogle er med for at have en anledning til at komme ud på fjorden, andre bruger det som et alternativt til at fiske og ordne med muslinger – lige som det er hyggeligt med egen køkkenhave. Andre vil gerne arbejde med tang i mad og selv lave produkter, og så er der nogen, som kan se for sig at drikke champagne og spise egne østers. Det er lige fra pensionister, der har tiden, til børnefamilier, der gerne vil give børnene frisk luft, og i Aalborg er der også en del studerende med. Vi ønsker generelt at være tættere på naturen, selvom vi bor i byen. Det betyder blandt andet, at vi i mange byer ser en spændende udvikling af havnearealerne og det liv, der er i nærheden af vandet.

Kort om Limfjordsrådet

Limfjordsrådet er et politisk forum bestående af byrådsmedlemmer fra de deltagende kommuner. Politikerne samles typisk 3-4 gange årligt. I det politiske forum tages initiativer med henblik på at understøtte rådets formål. Det er Limfjordsrådets formål, at understøtte forbedringer af Limfjordens miljøtilstand ved at koordinere og sikre samarbejdet mellem kommunerne således, at tiltag til reduktion af belastningen på Limfjorden bliver identificeret og håndteret i fællesskabet til gavn for naturen og alle dem, der færdes i den.

Læs mere her.