< Back to news list

Fra krat til parkour

I Solrød er det, der kunne være endt som to ret kedelige regnvandsbassiner, i stedet blevet et aktivt byrum til glæde for både det nærliggende gymnasium og boligområde.

For et år siden var dette område et overskudsareal på en halv hektar krat, buske og høje træer. I dag er der skabt en multifunktionel plads tæt på rådhus, bibliotek og Solrød Center og lige op til etageboligområder, parcelhuse og ikke mindst Solrød Gymnasium.
Udover at Solrød Gymnasium har stillet arealet til rådighed, har de også indgået som en aktiv partner til at udvikle projektet. Idrætsunderviser Jens Lyck Larsen har været med i projektgruppen siden begyndelsen sammen med biologi- og naturfagsundervisere fra første brainstorm i 2013.

”Det har været sjovt at være med i processen, og det er et slaraffenland for os at få et aktivitetsområde så tæt på skolen, og som både kan anvendes til undervisning og som opholdsrum for eleverne. Klimatilpasning og miljø fylder meget i både undervisning og elevernes bevidsthed, og på den måde passer området godt ind i tidens trend. Vi har ikke brugt det så meget hen over vinteren, men der er ingen tvivl om, at der bliver mange aktiviteter i sommerhalvåret,” fortæller Jens Lyck Larsen.

Læs hele artiklen i Vækst 2. Som medlem får du Vækst direkte i postkassen fire gange om året.