Medlemsudvalg

Hedeselskabets medlemsudvalg varetager medlemmernes interesser og arbejder blandt andet med at kortlægge mulighederne for at støtte projekter og aktiviteter i overensstemmelse med Hedeselskabets formålsparagraf.

Du er altid velkommen til at fremsende forslag til mulige projekter til os på info@hedeselskabet.dk.

Medlemsudvalget består af Aleksander Aagaard, udpeget af Hedeselskabets bestyrelsen, formanden for repræsentantskabet, Jørgen Skeel, Lars Johansson, koncernchef i Hedeselskabet og næstformanden for repræsentantskabet, Ib W. Jensen.