Medlemspuljen

Hedeselskabets medlemmer er engagerede i og har en stor viden om, hvad der foregår af spændende lokale initiativer rundt om i landet. Den viden vil vi gerne trække på, så vi sikrer os, at Hedeselskabet investerer sine midler i de bedst tænkelige projekter, som bidrager til at udvikle natur, miljø, energi og levevilkår i Danmark. Derfor uddeler Hedeselskabet igen i 2016 100.000 kroner via medlemspuljen til fire gode, lokale projekter.

Der er ansøgningsfrist den 1. oktober.

Ansøgningsskem kan rekvireres på projektansogning@hedeselskabet.dk eller ved kontakt til projektchef Vibeke Højen (tlf. 4037 9147 / vh@hedeselskabet.dk)


Uddelinger i 2014

2014 var det første år med medlemspuljen. Læs mere om de udvalgte medlemsprojekter nedenfor.

Det stærke, lokale sammenhold

Historien om Fabjerg ved Lemvig er historien om en vestjysk landsby med et solidt sammenhold og et enormt lokalt engagement. Et nyt torv er på plads i byen og det har Hedeselskabet støttet.
Læs mere om uddelingen her.

Nyt udsigtstårn er højeste punkt på Thyholm

Et otte meter højt tårn på et højdedrag er nu Thyholms højeste punkt og et nyt udflugtsmål med storslået udsigt og historisk formidling om den nærliggende kalkgrav og områdets læplantningsarbejde.
Læs mere om uddelingen her

Privat plantage åbnes for alle

Ægtepar åbner deres plantage for alle, og med støtte fra blandt andet Hedeselskabet opfører de en grøn hyggeplads, hvor naturnydere kan slå sig ned og nyde stilheden og den medbragte kaffe.
Læs mere om uddelingen her

Rekreativt område på Bornholm

Der kommer cirka 7.000 turister årligt og besøger Nyker Kirke, der er Bornholms mindste rundkirke, men arealet foran kirken ved præstegården har trængt til et ansigtsløft. Et løft som nu bliver muligt med støtte fra medlemspuljen.
Læs mere om uddelingen her

Mere most til midtjyder

Sorring Most sørger hvert år for, at tonsvis af nedfaldne frugter i det midtjyske lokalområde omdannes til litervis af most. Projektet støttes med midler fra Hedeselskabets medlemspulje.
Læs mere om uddelingen her