Grøn service og handel

Hedeselskabets Grøn service og handel varetages af HedeDanmark a/s.

HedeDanmark er Danmarks største og ledende service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. HedeDanmark er repræsenteret med egne datterselskaber i Tyskland, Sverige, Estland, Letland, Litauen samt de Forenede Arabiske Emirater. Selskabets arbejder primært inden for følgende områder:

Outdoor Facility Service

Drift og vedligeholdelse af parker, veje og grønne områder samt vintertjeneste.
Læs mere

Entreprise

Etablering af grønne anlæg, naturpleje og -genopretning samt håndtering og miljøvenlig genanvendelse af organisk affald.
Læs mere

Skov

Forvaltning, udvikling, drift og vedligeholdelse af skov.

Læs mere

Handel og plantning

Produktion og handel med planter til bl.a. skove og læhegn, udstyr til skovbrug samt handel med skovejendomme

Læs mere