Grønt frirum ved Københavns Universitet

Nyplantede træer og buske, sirlige stier med mosaikbelægning og lange bænke, hvor forbipasserende kan sætte sig, nyde solen og opleve naturens værdier – alt sammen midt i København.

Det er det, Hedeselskabet med vores gave til en samlet værdi af 3.400.000 kr. har skabt på pladsen foran Rolighedsvej 23 på Frederiksberg. Et åbent og indbydende åndehul for områdets beboere samt de skovbrugsstuderende og landskabsarkitektstuderende, der har deres daglige gang på adressen.

Skov & Landskab på Københavns Universitet (i dag Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning) forestår uddannelsen af en række af de kommende medarbejdere, der skal være med til at sikre Hedeselskabets vækst i fremtiden.

Tegnet af Schønherr A/S

Det er Københavns Universitet, der ejer det tidligere sygehjem (en næsten tro kopi af et italiensk palads) på Rolighedsvej 23, og har siden overtagelsen udvidet med yderligere en moderne bygning bagved.


Arealet mellem de to bygninger er tidligere omdannet til et grønt campusområde tegnet af landskabsarkitekterne fra Schønherr A/S.

Stregerne herfra er ført videre på forpladsen, hvor selve etableringen er udført af HedeDanmark a/s, som er Danmarks største anlægsvirksomhed og datterselskab i Hedeselskabet.


Arkitektfirmaet Schønherr A/S's skitse af det nye grønne frirum foran Rolighedsvej 23, Frederiksberg.


En kold decemberdag i 2012 var forpladsen klar til indvielsen.