DDH Forest - en del af Hedeselskabet

Hedeselskabets Skovejerskab er samlet under navnet DDH Forest. Enheden består af vores skovejendomme i Danmark, Baltikum samt Frankrig og vores helt eller delvise ejerskab i plantageselskaber. Siden stiftelsen for 150 år siden har vi plantet og ejet, og vores forholdsmæssige ejerandele er i dag omkring 11.000 ha.

Vandskov på Fyn indviet

På Skovens Dag den 7. maj blev Brylle Vandskov indviet. Det er første gang, at en privat aktør er gået sammen med et vandselskab om et større skovrejsningsprojekt, og det giver muligheder fremover.

Vores skove i Danmark er PEFC skovcertificeret

Ved certificeringen forpligter vi os til at drive skovene efter de kriterier og retningslinier, der gælder for bæredygtig skovdrift, ud fra økonomiske, økologiske og sociale forhold