Ren idyl og store gravemaskiner

Dato:
30-08-2017 kl. 17:00
Sted:
Blåbæk Mølle, Blåbækvej, 4640 Faxe
Antal ledige pladser:
23
Maks. antal deltagere:
50

Tæt på Faxe ligger en sjældenhed – Blåbæk Mølle, som forsynes af vand fra mølledammen. I 2016 blev et stort naturprojekt gennemført, som blandt andet har givet et nyt åløb til fiskene.

Der er ganske få fungerende vind- og vandmøller i Danmark, men ved Faxe ligger der én af hver inden for få 100 meter. Vi besøger vandmøllen, Blåbæk Mølle, hvor ejeren Steen Kalum Nielsen vil fortælle om møllens fantastiske historie. De første optegnelser over møllen er fra 1472, og frem til 1916 var den fæstemølle under det nærliggende gods. Hans oldefar var fæstemøller fra 1870, indtil han købte møllen i 1916, og siden er den gået i arv i familien.

Derudover vil projektleder Flemming Sønderup, HedeDanmark, sammen med Steen Kalum Nielsen fortælle om et omfattende naturgenopretningsprojekt i og omkring møllesøen. Det indebar blandt andet flytning af 50.000 tons jord fra gammel søbund med store 50 tons maskiner med en 22 meter arm, hæve et vandløb 1,5 meter op i luften og etablere nyt åløb til fiskene. Et ganske spektakulært projekt i samarbejde med kommunen, styrelser og de lokale lystfiskere.

Medbring praktisk fodtøj til en travetur omkring søen.